מהו גישור
הגישור מוגדר כהליך וולנטרי, בו צד שלישי, ניטראלי, מסייע לצדדים לנהל ביניהם משא ומתן ישיר למציאת פתרון מספק ומוסכם לסכסוך הקיים מבלי שיהיה בידו לכפות עליהם פתרון כלשהו.

הליך הגישור הינו תהליך בעל שלבים מוגדרים וברורים מאוד, מאפשר הבנה טובה של האינטרסים והצרכים של הצדדים ומוביל את הצדדים לפתרון של הסכסוך בנועם, בהסכמה וברוח ובאווירה טובה.

לאורך כל הליך הגישור הצדדים מצויים בו מתוך בחירה חופשית ומתוך רצון לסיים את הסכסוך בהסכמה.

המגשר הינו חיצוני לחלוטין לסכסוך, אין לו כל עניין ומעורבות אישית בסכסוך ומטרתו היא לסייע לצדדים להגיע להבנה ולסיים את הסכסוך ע"י מציאת פתרון מספק ומוסכם על כולם.

בהליך הגישור מתקיים למעשה משא ומתן ישיר בין הצדדים, באמצעות הסיוע של המגשר וגם במקרים בהם משא ומתן ישיר בכלל / כמעט בלתי אפשרי המגשר מסוגל לסייע בבניית הבנות שיוליכו למשא ומתן ישיר או אף לסיום הסכסוך.

מטרת הגישור הינה להביא את הצדדים לפתרון מספק, העונה לצורכיהם של הצדדים כפי הוגדרו ע"י הצדדים בסיועו של המגשר ואשר יהיה מקובל ומוסכם על כל הצדדים לסכסוך.

יתרונות הגישור

בגישור ניתן להגיע לפתרון מוסכם ורצוי לכל הצדדים וזאת במקום החלטה הנקבעת ע"י בית המשפט או בורר שנכפית על הצדדים ושאינה בהכרח לשביעות רצון הצדדים.

הגישור מאפשר לחסוך בזמן ולהגיע לפתרון בתוך ימים או שבועות ספורים

הגישור מאפשר חסכון בכסף מאחר ועלותו נמוכה באופן משמעותי מהוצאות הכרוכות בהליך משפטי.

בהליך הגישור מקפידים מאוד על חיסיון ועל סודיות המידע האישי או העסקי שנחשף במהלך הגישור.

בהליך הגישור קיימת אפשרות ייחודית של המגשר להיפגש בנפרד עם כל אחד מהצדדים, לבחון בסודיות ובפרטיות עם כל צד את החולשות, הרצונות והאינטרסים האמיתיים שלו וע"י כך לאפשר לצדדים להגיע לפתרון שבאמת עונה על הצרכים שלהם.

הליך הגישור מאפשר לצדדים דרכי הידברות תוך שמירה על מערכת יחסים תקינה, דבר החשוב במיוחד במערכות יחסים מתמשכות כגון בין הורים גרושים, ביחסים עסקיים וכיו"ב.

הליך הגישור הינו הליך "הפיך" שבמקרה ולא מצליח יכולים הצדדים תמיד לפנות לבית המשפט או לנקוט בכל דרך אחרת לפתרון הסכסוך.

סוגי גישור
גישור עסקי
-מאפשר משא ומתן משופר, בייחוד במצבים בהם נקלע המשא ומתן למבוי סתום ונדרש סיוע של צד ניטרלי מיומן.

-המשא ומתן חסוי ומאפשר לצדדים לשמור על חיסיון וסודיות ההסכם בהתאם לרצונם.

-הליך יעיל ומהיר, כשגם סכסוכים מורכבים ומסובכים לכאורה עשויים להגיע לפתרון מוסכם תוך מספר מצומצם של מפגשים ותוך חיסכון של הליכים משפטיים יקרים וממושכים.

-עלות מינימאלית מאחר ושכרו של המגשר מחושב לפי שעות ואינו יכול להיגזר מסכום הסכסוך או מההסכם שהושג.

- כל הצדדים מרוויחים, מכיוון שההליך מאפשר מציאת פתרון מוסכם ורצוי לכל הצדדים בניגוד להליך משפטי שבו רק צד אחד זוכה מה גם שלעיתים קרובות כל הצדדים עלולים לאבד זמן, מוניטין, כסף ועוד.

-מעורבות ושמירה על המשך מערכת יחסים, מכיוון שהצדדים מעורבים בניסוח ההסכם לשביעות רצונם, תוך שמירה על מערכת יחסים ארוכת טווח.

גישור בענייני משפחה
-הליך הגישור מאפשר לצדדים בחינת חלופות שונות עוד בטרם יחליטו על צעדים בלתי משמעותיים ולעיתים בלתי הפיכים, כגון: גירושין.

-הליך הגישור הינו ענייני וממצה ומאפשר לזוגות מתלבטים להגיע להסכמות שונות שיקלו על החיים יחד או לחוד בהליך קצר יחסית וזאת בשונה מטיפול, שהינו ברוב המקרים ארוך ומעמיק.

-הליך הגישור מאפשר לצדדים להגיע לפתרון בדרכי שלום ולהיפרד בכבוד תוך הבנה הדדית והמשך שיתוף פעולה.

- הליך הגישור מאפשר התאמה אישית של פתרונות לכל זוג ולכל משפחה.

-בהליך הגישור נשמרת טובת הילדים מאחר וההורים מבררים בעזרת המגשר מה רצוי לילדיהם ומגיעים לפתרונות המבטיחים את טובתם.