מידע שימושי>
תאונות עבודה
   

מבוא

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"א - 1995 מוגדרת "פגיעה בעבודה" - כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.
"תאונת עבודה" - היא תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה גם אם היא ארעה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית או בהפסקה מהעבודה. "מחלת מקצוע" - הינה מחלה שנקבעה בחוק כמחלת מקצוע והעובד חלה בה עקב עבודתו.

חשוב לדעת כי קיימים עוד מקרים המוגדרים בסעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי ובפסיקה הענפה בתחום זה בהם רואים תאונה כתאונת עבודה.

בנוסף לחוק הביטוח הלאומי  הנ"ל קיימים עוד חוקים המכסים את הנושא של תאונות עבודה ובין היתר: פקודת הנזיקין (נוסח משולב), חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) התש"ב 1952.

אם נגרמו לך נזקים כלשהם כתוצאה מהתאונה, קיימת אפשרות לתבוע פיצוי, מהמוסד לביטוח לאומי, מהמעביד, מחברת ביטוח (במקרה של תאונת דרכים), ומביטוחי מנהלים למיניהם.  

מה עליך לעשות?

אם לאחר התאונה הינך בהכרה מלאה, מסוגל לתפקד בכוחות עצמך ויצאת מכלל סכנה, נסה לאסוף כמה שיותר מידע ולרשום כמה שיותר פרטים לגבי נסיבות התאונה, ובין היתר:

א.   אם היו עדים לתאונה – יש לרשום את פרטיהם אישיים.

ב.   רשום בפניך את הנסיבות המדויקות של התאונה, כגון: שעה, יום, מה לדעתך גרם לתאונה וכיו"ב, ובהזדמנות הראשונה רצוי גם לצלם את מקום וגורם התאונה.

 מומלץ לעבור בדיקה רפואית מקיפה בהזדמנות הראשונה על מנת לאבחן פגיעות וחבלות שעלולות להיגרם מהתאונה. בד"כ מומלץ לפנות לחדר המיון בבית החולים הקרוב למקום התאונה, אך כמובן שניתן לפנות גם לקופת חולים. בכל מקרה חשוב לא לשכוח לציין כי הפגיעה היא כתוצאה מתאונת עבודה.

חשוב לדעת כי הינך זכאי לקבל את כל הטיפולים הרפואיים ללא תשלום,כשלמעשה המוסד לביטוח לאומי ישא בכל העלויות וההוצאות עבור הטיפולים להם תזדקק כתוצאה מהתאונה.

יש ליידע את המעביד על התאונה ולקבל דו"ח "הודעה על תאונה".

אם הינך זקוק להמשך טיפול ומעקב רפואי  הקפד  לאסוף את כל האישורים הרפואיים, המרשמים, ההפניות, תוצאות הבדיקות, הקבלות ו/או החשבוניות על כל ההוצאות הנוגעות לתאונה, לרבות קבלות על תרופות וכרטיסי נסיעה על מנת להציגם למוסד לביטוח לאומי או חברת ביטוח על מנת להוכיח בשעת הצורך את כל הנזקים אשר נגרמו לך בעקבות התאונה.

אל מי פונים והאם כדאי להיות מיוצג?

עורך דין

כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בתחום של דיני המוסד לביטוח לאומי, תאונות עבודה ותאונות דרכים. עורך דין המתמחה בתחום מיוחד זה מכיר היטב את החוק על כל תיקוניו האחרונים, מעודכן בפסיקה (המתעדכנת חדשות לבקרים), בעל ניסיון בניהול מו"מ עם חברות הביטוח ובד"כ בעל יכולת להשיג עבור לקוחו את הפיצוי הטוב ביותר בנסיבות העניין.

רצוי לקבל המלצות לגבי עורכי דין העוסקים בתחום וכן חשוב להתרשם באופן אישי מעורך הדין המועמד לנהל את התיק (הפגישה הראשונה עם עורך הדין אמורה להיערך ללא תשלום).

לידיעתך

רק עורך דין רשאי לייצג אותך בתביעה בבית המשפט (למעט בתביעות קטנות).

קיימות חברות שונות לייעוץ משפטי, אולם רק עורך דין מורשה רשאי לקבל שכר טרחה עבור שירות וייעוץ משפטי, ורק עורך דין נושא באחריות מקצועית לשירות וייעוץ משפטי שניתן על-ידו.

במקרה של תאונת דרכים - שכר טרחת עורך דין (לגבי נזקי גוף) קבוע בחוק.

הלשכה לסיוע משפטי

 אפשר לפנות ללשכה לסיוע משפטי הממנה עו"ד מטעם המדינה על בסיס קריטריונים כלכליים ולקבל סיוע משפטי ללא תשלום,למעט במקרה שתאונת העבודה היא גם תאונת דרכים.  במקרה כזה, מאחר ושכר הטרחה, הקבוע בחוק לגבי נזקי גוף משולם בתום ההליך המשפטי, לאחר קבלת הפיצוי, הסיוע ניתן בתשלום. לשכות סיוע משפטי

המוסד לביטוח לאומי

אפשר לפנות ישירות אל המוסד לביטוח לאומי בסניף הקרוב לעיר מגוריך ואפשר אף  למלא את כל טפסי התביעה באופן עצמאי.

יחד עם זאת מומלץ לברר מראש מהן זכויותיך כנפגע בתאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ולעתים מומלץ להתייעץ עם עורך דין. 

המעביד

אפשר לפנות ישירות אל המעביד ו/או אל חברת הביטוח אשר היתה המבטחת של המעביד במועד התאונה.

החסרון הבולט של פניה ישירה כאמור לעיל הוא שנפגע, אשר אינו מכיר היטב את  נושא תאונות עבודה ו/או תאונות דרכים, אינו יודע האם הפיצוי אשר הוצע לו ע"י המעביד ו/או חברת הביטוח הוא אכן סביר בנסיבות האירוע. נדגיש שעם קבלת הפיצוי נדרש הנפגע לוותר על כל תביעה עתידית, ולפיכך מי שמסכים לפיצוי היום מונע מעצמו כל דרך לקבל בעתיד את מלוא הפיצוי המגיע לו בעקבות התאונה.   

חברת הביטוח או הנהג האחר

(במקרה של תאונה שהינה גם תאונת דרכים)

בעניין נזקי גוף קיימת אפשרות לפנות ישירות אל חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב שפגע בך (למשל אם נפגעת כהולך רגל), או את הרכב שנפגעת בתוכו (אם היית נוסע או נהג באותו הרכב).

בעניין נזקי רכוש ניתן לפנות אל חברת הביטוח, כאמור לעיל ו/או אל הנהג האחר אשר לדעתך הוא האחראי לתאונה.

החסרון הבולט של פניה ישירה כאמור לעיל הוא שנפגע, אשר אינו עורך דין המתמחה בתחום של תאונות דרכים, אינו יודע האם הפיצוי אשר הוצע לו ע"י חברת הביטוח הוא אכן סביר בנסיבות האירוע. נדגיש שעם קבלת הפיצוי נדרש הנפגע לוותר על כל תביעה עתידית, ולפיכך מי שמסכים לפיצוי היום מונע מעצמו כל דרך לקבל בעתיד מלוא הפיצוי המגיע לו בעקבות התאונה.   

ביטוח אישי (ביטוחי "מנהלים")

אם ברשותך ביטוח אישי (ביטוח מנהלים למשל), של אובדן כושר עבודה ו/או נכות מעבודה, הינך רשאי לפנות ישירות אל חברת הביטוח המבטחת ולדרוש ממנה פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.

את מי תובעים?

ישנם מספר גורמים אותם ניתן לתבוע במקביל ולקבל פיצוי בגין כל נזקי תאונת עבודה:

תביעה למוסד לביטוח לאומי

כל זכויותיך כנפגע תאונת עבודה מוגדרות בחוק המוסד לביטוח לאומי (נוסח משולב) ובין היתר הינך זכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה, תביעות לקבלת קצבת (או מענק ) נכות, תביעה לשירותים מיוחדים וכיו"ב.

חשוב לציין, כי במידה ותאונת העבודה הינה גם תאונת דרכים אף חובה היא לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולקבל מהמוסד את כל הפיצוי המגיע לך עפ"י החוק. במידה ולא הגשת תביעה לביטוח לאומי, חברת הביטוח תנכה מהפיצויים המגיעים לך את הסכום שיכולת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

התביעה למוסד לביטוח לאומי מתבצעת באמצעות מילוי טפסים מתאימים והגשתם בסניף הקרוב לעיר מגוריך.

זכויותיך מובטחות ללא כל קשר לאשמתך בתאונה, אך תלויות בתשלום סדיר של  דמי ביטוח לאומי אשר שולמו  ע"י המעביד למוסד לביטוח לאומי.

תביעה למעביד

מאחר ולעיתים קרובות מתרחשות תאונות עבודה עקב הפרת הוראות בטיחות, ו/או אשמתו, ו/או רשלנותו, ו/או מחדליו של המעביד, הינך רשאי להגיש תביעה נגד המעביד וזאת כמובן ללא כל קשר לתביעות מהמוסד לביטוח לאומי.

אחריותו של המעביד אינה מוחלטת ובמסגרת התביעה תידרש להוכיח את אחריותו לתאונה ולנזקיה, לדוגמה: התאונה נגרמה כתוצאה ממשטחי עבודה מלוכלכים או חלקים.

נדגיש כי אם הועסקת ע"י חברת כוח אדם, תוכל לצרף גם אותה לתביעה המוגשת נגד המעביד, למשל בטענה כי חברת כוח אדם אחראית שלא להפנות עובד למקום עבודה שאינו מקפיד על הוראות בטיחות בעבודה.

משך ההליך

בתביעה מהמעביד ו/או מחברת הביטוח :

במקרה של משא ומתן ללא פניה לערכאות עשוי הטיפול בתיק להימשך מספר חודשים.

במקרה של הגשת תביעה לבית המשפט עלולים ההליכים להימשך מספר שנים, אם כי לרוב תיקים אלו מסתיימים בפשרה תוך כשנה – שנה וחצי.

משך ההליך בתביעה למוסד לביטוח לאומי תלוי בסוג התביעה:

תביעה לדמי פגיעה- ההליך נמשך בדרך כלל בין מספר שבועות לחצי שנה מיום הגשתה.

תביעה לקביעת נכות וקבלת קצבה (או מענק נכות)- עלולה להימשך בין מספר חודשים למספר שנים, תלוי במצבו הרפואי של הנפגע, סוג הנכות הנתבעת ובאפשרות לקבוע נכות קבועה .

עד מתי יש להגיש את התביעה?

חשוב לדעת כי בחוק ההתיישנות התש"ח - 1958 קבועים מועדים להגשת תביעת נזיקין ומומלץ מאוד לא לאחר את המועדים! באופן כללי,  בגיר רשאי להגיש את תביעתו לא יאוחר מ- 7 שנים מיום התאונה וקטין עד גיל 25 וזאת בכפוף לסייגים וחריגים הקבועים בחוק. בכל מקרה מומלץ ביותר להייעץ בעוד מועד על-מנת לא לפספס את תקופת ההתיישנות.

תביעה למוסד לביטוח לאומי – את התביעה לדמי פגיעה  יש להגיש מוקדם ככל האפשר ובכל מקרה תוך 12 חודשים מיום האירוע. את התביעה לנכות מעבודה יש להגיש בסמוך לאחר חזרה לעבודה  ו/או בתום פרק הזמן לתשלום דמי פגיעה ו/או תוך 48 חודשים מיום הפגיעה בהתאם לשיקולים שונים לגביהם רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע.

באיזה בית משפט תובעים?

1. במקרה של פגיעה קלה אשר אינה מלווה בנזקים כבדים, הניתנים להוכחה בקלות-  סביר להניח כי התיק כלל וכלל לא יגיע לבית המשפט, ויסתיים בפשרה בין הנפגע למעביד ו/או לחברת הביטוח.


2. כללי מקום השיפוט קבועים בתקנות 3-7 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 , אך ניתן לומר כי  בד"כ תוגש התביעה לפי מען המעביד או אחד מסניפיו. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני הגשת התביעה.


3.הכללים על-פיהם נקבעת סמכות שיפוט עניינית (בית משפט שלום, מחוזי וכיו"ב), קבועים בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד - 1984. בהתייחס לתביעות נזיקין תקבע ערכאת השיפוט לפי שווי התביעה: בתביעות בהן מוערך הנזק בסכום הנמוך מ- 1,000,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט השלום,ובסכום הגבוה  מ- 1,000,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט מחוזי.


4. כל צד רשאי (אם כי לא תמיד מומלץ)  להגיש ערעור על פסק הדין. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום יוגש לבית המשפט המחוזי, ואילו על פסק דין של בית המשפט המחוזי יוגש הערעור לבית המשפט העליון.


5. התביעה למוסד לביטוח לאומי תוגש בעיר הקרובה למקום מגוריך.

קיימת אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה הראשונה של המוסד לביטוח לאומי לועדת ערר.

ערעור על החלטת ועדת ערר תוגש לבית הדין האזורי לעבודה, המוסמך לדון בערעור לפי כללי הסמכות.

מהו הפיצוי המגיע לך?

מטרתם של דיני נזיקין בכלל ודיני המוסד לביטוח לאומי בפרט, היא לנסות ולהחזיר את הנפגע למצבו הכלכלי, ו/או הרפואי, ו/או התפקודי שלפני התאונה.

שיעור הפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי יקבע עפ"י דיני המוסד לביטוח לאומי לפי פרמטרים מוגדרים מראש כגון: אחוזי נכות צמיתה (קבועה), משך היעדרות מעבודה וכיו"ב, וללא כל קשר לאשמת הנפגע. שיעור הפיצוי מהמעביד ו/או מחברת הביטוח שלו, תלוי הן בהוכחת אשמת המעביד והן בהוכחת הנזקים אשר נגרמו בעקבות התאונה.

1. במקרה וכתוצאה מהתאונה סובל הנפגע מנזקי גוף, ועלול להיזקק לטיפול ומעקב רפואי ועזרת מטפל/ת, להפסיד ימי עבודה, לאבד מכושרו לעבוד ולהשתכר בעתיד, הינו זכאי לקבל פיצוי עבור כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו לו בעקבות התאונה, הניתנים להוכחה הן לגבי העבר והן לגבי העתיד .


2. ניתן להוכיח ולחשב את שיעור הפיצוי בגין נזקי גוף אשר נגרמו מיום התאונה ועד ליום הדרישה (או התביעה), באמצעות קבלות וחשבוניות על הוצאות אשר הוצאו ע"י הנפגע עבור טיפולים רפואיים,  נסיעות לטיפולים, תרופות וכיו"ב, וכן באמצעות אישורים על הפסדי שכר אשר נגרמו בעקבות היעדרות מעבודה, צמצום היקף העבודה, ירידה ברמת ההשתכרות, פיטורין  וכיו"ב.


3. נזקי גוף הצפויים להיגרם בעתיד, ובין היתר הוצאות על טיפולים רפואיים, נסיעות, עזרת מטפל/ת ואובדן השתכרות בעתיד אשר יחושבו בהתאם לגילו של הנפגע, מקצועו, הנכות התפקודית העלולה להיוותר לו בעקבות התאונה, רמת השתכרותו לפני התאונה  וכיו"ב.


4. בית המשפט קובע את הנכות התפקודית של הנפגע בהסתמך על חוות דעת מומחה רפואי מטעם הנפגע התובע, ו/או מטעם הנתבע, ו/או מטעם מומחה בתחום רלוונטי ואובייקטיבי הממונה מטעם בית המשפט. במידה והמוסד לביטוח לאומי קבע את הנכות התפקודית של הנפגע לא ניתן לקבוע רמת נכות תפקודית אחרת.


5. הנפגע זכאי בנוסף לפיצוי בגין "כאב וסבל" אשר נגרם לו בעקבות התאונה.


6. אם בעקבות התאונה נעדר הנפגע מהעבודה- הינו זכאי לתבוע דמי פגיעה בגין היעדרות מהעבודה כששיעור התשלום של דמי פגיעה הוא 75% מן השכר (החייב בדמי ביטוח לאומי) ברבע השנה שלפני הפגיעה ועד למכסימום הקבוע בחוק.


7. אם הנפגע מעריך כי בעקבות התאונה נותרה לו נכות- הינו זכאי להגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי ולקבל מענק (במקרה ששיעור הנכות הצמיתה נמוך מ-  20% ולא פחות מ- 5%), או גמלת נכות (במקרה של שיעור נכות צמיתה מעל 20%).

ההוצאות הכספיות

אגרת בית המשפט

תשלום אגרת בית המשפט מתבצע בשני שלבים: השלב הראשון -עם הגשת התביעה בבית המשפט, והשלב השני- במהלך המשפט לאחר קבלת דרישה מטעם  בית המשפט.

גובה  התשלום נקבע בהתאם לסכום התביעה. טבלת אגרות

חשוב לדעת כי לעיתים ניתן לקבל פטור מתשלום אגרה, בהתאם למצבו הכלכלי של התובע, השלב בו מסתיים ההליך (לפני הדיון הראשון למשל) והאופן בו נקבע הפיצוי (בפשרה למשל).

שכר טרחת עורך דין

לרוב במעמד פתיחת התיק אצל עורך-דין מתבקש הלקוח לחתום על הסכם שכר טרחה אותו יצטרך לשלם לעורך-דין בגין שרותיו המשפטיים. רצוי לברר מראש מהו שכר הטרחה אותו  ידרש לשלם בבוא העת וכן לקבוע מראש מה יהיה שכר הטרחה במקרה של הפסקת הטיפול של אותו עורך-דין לפני סיום ההליך. לגבי ערעורים - רצוי לסכם מראש מה יהיה גובה שכר הטרחה הנוסף עבור הערעור.

שכר טרחת עורך דין נתון תמיד למו"מ בין עורך הדין והלקוח, אך מקובלות מספר אפשרויות לתשלום כמפורט להלן:

א. שכר הטרחה נקבע מראש כסכום חד-פעמי עבור כל ההליך המשפטי ומשולם מראש עם תחילת מתן השרות המשפטי ללקוח.

ב. שכר הטרחה נקבע מראש עבור כל פעולה ופעולה אשר תדרש בתיק וישולם בד-בבד עם ביצוע הפעולות השונות.

ג. שכר הטרחה נקבע מראש כסכום חד-פעמי אך ישולם בתום ההליך המשפטי לאחר קבלת הסעד או הפיצוי המבוקש.

ד. שכר הטרחה ישולם בתום ההליך המשפטי כפי שיקבע על-ידי בית המשפט בפסק הדין.

ה. שכר הטרחה ישולם באחוזים מסכום הסעד או הפיצוי שייפסק בסוף ההליך המשפטי ומקובללקבוע את האחוזים כדלקמן:

1.   15% - במקרה של פשרה לפני הגשת כתב תביעה לבית המשפט.

2.    17.5% - במקרה של פשרה לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט, ולפני הדיון בבית המשפט בערכאה ראשונה.

3.    20% - מכל סכום ברוטו שייפסק לטובתך בפסק דין, שניתן ע"י בית המשפט בערכאה ראשונה ללא כל קשר לתוצאות הערעור.

לגבי תביעה למוסד לביטוח לאומי – שכר הטרחה נתון למו"מ בין הלקוח לעורך הדין, אך בכל מקרה מדובר בתשלום חד פעמי.

הוצאות שונות

במהלך ניהול התביעה תידרש לשאת בכל ההוצאות הנלוות להליך, כגון: תשלום עבור צילומי תיק רפואי בקופ"ח או בבית חולים, תשלום לקבלת התיק המתנהל במוסד לביטוח לאומי וכיו"ב.

הערה כללית

חשוב לדעת כי הצד המפסיד בהליך המשפטי מחויב בד"כ לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לצד השני בהליך זה, ובין היתר: תשלום כל האגרות אשר שולמו לבית המשפט וכן שכר טרחת עורך דין (תלוי בשיקול דעת בית המשפט).  

 
 
 בניית אתריםבניית אתרים 
טניה לוין -כפיר ושות' משרד עורכי דין, נוטריון וגישור. רח' העצמאות 37 חיפה.