ייצוג מול בנקים למשכנתאות>
הגנה על לווה / ערב

זכויות לווה וערב מול בנק למשכנתאות

 
המשרד עוסק, בין היתר, בהגנה על לווים / ערבים מול בנקים למשכנתאות ופעמים רבות מצליח
לצמצם באופן משמעותי את חוב המשכנתא ואף לבטל כליל את הסכם המשכנתא עם הבנק.

קיימות עילות שונות לביטולו של הסכם משכנתא על דירת מגורים ומקצתן מפורטות להלן:
-האם הבנק גילה ללקוח עובדות חשובות בקשר להסכם ביניהם?
- האם הבנק הסביר ללקוח באופן מספק את תוכן ההסכם  שהלקוח עומד לחתום עליו?
-האם הבנק נתן ללקוח מידע רשלני ובכך הטעה אותו לגבי הסכם ההלוואה?
- האם הלקוח התכוון לחתום על הסכם משכנתא או שמא על ערבות בלבד?
-האם הבנק נקט אמצעים סבירים כדי למנוע נזק מהלקוח?
-האם בהליכי המימוש של הדירה פעל הבנק בהתאם להוראות החוק, המסדירות באופן מפורט ביותר  את דרכי המימוש?
- האם הבנק עשה הכל על מנת להיפרע קודם כל מהלווה העיקרי ורק אח"כ פנה לערב?
 
על כן, אין ספק כי לקוחות הבנקים יכולים להעלות טענות שונות ומגוונות כנגד מימוש משכנתא על-ידי הבנק,  הן על בסיס החקיקה והן על בסיס הפסיקה המרובה וקיימים סיכויים רבים לצמצם את החוב ואף לבטל את הסכם ההלוואה לחלוטין!

 
   

 בניית אתריםבניית אתרים 
טניה לוין -כפיר ושות' משרד עורכי דין, נוטריון וגישור. רח' העצמאות 37 חיפה.